Teraz Gazeta!

Źródła

Media jest to pojęcie dość szerokie. Do kategorii tej możemy zaliczyć przede wszystkim prasę, Internet, telewizję i radio. I przede wszystkim z tych kanałów czerpiemy wiadomości. Są one głównym źródłem informacji. Wiadomości w nich prezentowane najczęściej mają taką samą treść i utrzymane są w podobnym stylu. Jednak Internet daje nam większą możliwość. Wiadomości prezentowane są w nim na wielu portalach i serwisach internetowych co w konsekwencji umożliwia nam szersze spojrzenie na omawiany problem. Panująca w nim różnorodność pozwala nam porównać zamieszczane w nim wiadomości i pozwolić wykreować swój punkt widzenia i zdanie na dany problem. Telewizja i radio niestety nie dają nam takiej możliwości. One działają oczywiście na innych zasadach. I poza prezentowaniem wiadomości transmitują również inne programy. Tutaj wszystko odbywa się według wcześniej ustalonych godzin. Nawet jeśli posiadają oni więcej informacji na jakiś temat i tak muszą ograniczyć jego prezentację do minimum, aby zmieścić się w czasie antenowym.