Teraz Gazeta!

Manipulacja

Może czasami nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale media mają na nas bardzo duży wpływ. Świadomie czy też nie ulegamy ich wpływom. Na podstawie wiadomości, jakich nam dostarczają wyrabiamy sobie zdanie na prezentowane tematy. Media mogą również bardzo prosto nami manipulować. A robią to za pomocą właśnie dostarczanych nam wiadomości. To dziennikarze i ich przełożeni decydują o tym co i w jaki sposób zostanie wytransmitowane. Sposób prezentacji i jakość danych ma na ludzi wpływ. Media decydują co będzie omawiane i dyskutowane w społeczeństwie. Nijako mówią nam jakie zdarzenie i fakty są najważniejsze. I kierują naszą uwagę właśnie w tą stronę. Nie wszystko fakty są ujawniane na światło dzienne, a szkoda. Bowiem wówczas człowiek miałby jaśniejsze spojrzenie na dany problem. Dlatego jeśli chcemy być na bieżąco i znać wszystkie możliwe szczegóły powinniśmy czerpać wiadomości z wielu źródeł. Tylko w taki sposób możemy rzetelniej spojrzeć na problem. Obecnie nie jest to trudne. Bo do swojej dyspozycji mamy wiele kanałów informacyjnych.